СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO14001 СЕ ПРИЗДАВА ОТ ODEER ПРЕЗ 2017 Г.

2022-03-01

ODEER Lighting присъди сертификатите за система за управление на околната среда ISO14001 през юни 2017 г. Това е друг жизненоважен сертификат за контрол на качеството на продуктите и управление на производствената среда.

  • QR